AdexAkademi İTÜ kampüsünde yol güvenliği konusunda yeni tohumlarını atmaya devam etmektedir.