AdexAkademi İTÜ kampüsünde yol güvenliği ve güvenli sürüş teknikleri eğitimi konusunda yeni tohumlarını atmaya devam etmektedir.