Seç-G

AdexAkademi

Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik Performansı (SEÇ-G) Taahhüdü

AdexAkademi için herhangi bir yerde çalışan herkes SEÇ kurallarını doğru şekilde uygulanmasından ve emniyetli olmayan bir eylemin derhal sonlandırılmasından sorumludur. Bizim için çalışan herkesin SEÇ performansının iyi olması, Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik, işimizin başarısı için kritik önem arz etmektedir.

Hedeflerimiz basit şekilde ifade edilmiştir – ” Kaza yok, insanlara ve çevreye zarar vermek yok 

Tüm faaliyetlerimizi emniyetli ve verimli bir şekilde kullanarak faaliyetlerimizin çevresel ve sağlığa yönelik etkilerini azaltmaya devam edeceğiz.

Tüm etkinlik ve faaliyetlerinde özellikle şunları yerine getirecektir:

Uyum – İlgili tüm yerel kanunlara, şirket politikalarına ve prosedürlerine uymak. Irak ve Türkiye’de çalıştığımız yerlerde bu beklentileri karşılamak veya aşmak.

Danışma – Müşterilerimize, çalışanlarımıza, kamu menfaat gruplarına ve bizimle çalışanlara danışmanlık vermek, kendilerini açık şekilde dinlemek ve sorularını yanıtlamak.

Birlikte Çalışma – Endüstrimizin standartlarını yükseltmek için müşterimizle, tedarikçilerimizle ve rakiplerimizle birlikte çalışmak, AdexAkademi adına çalışan tüm taraflar faaliyetlerimizi ve ünümüzü etkileyeceklerinin bilincinde olmalı ve AdexAkademi standartlarına göre hareket etmelidir.

Açık Raporlama – İyi veya kötü, performansımızı şeffaf bir şekilde rapor etmek.

Korumak – İşlerimizin bütünlüğünde toplu güveni muhafaza etmek. Tehlike Tanımlama ve Değerlendirme, Önceliklendirme ve Risk Yönetimine tam katılım sağlamak.

Takdir – SEÇ Performansına ve gelişimine katkısı olanları takdir etmek.

Sürekli Gelişim – Tüm çalışanlarımızın kapasite ve yeteneğini iyileştirerek sürekli gelişim sağlamak ve iyi bilgilendirilmiş, iyi eğitimli ve SEÇ gelişim sürecine dahil ve bağlı olmasını sağlamak, Türkiye için Güvenli Sürüş Eğiticileri yetiştirmek, ölümlü trafik kazalarını minimize etmek ve aktif bir SEÇ kültürüne sahip olmakla sağlanabildiğini ve hiçbir etkinliğin gerçekleştirilmesinin güvenlikten daha önemli olmadığını biliyoruz.

İş planlarımız ölçülebilir SEÇ hedeflerini içermektedir. Hepimiz bunları yerine getirmeyi taahhüt ediyoruz.