Misyon

İyi planlanmış "Güvenli Sürüş Teknikleri" Eğitimleri ile bilgi ve becerisini en üst seviyeye yükselten, günümüz araç teknolojisini ve trafikte paylaşım kültürünü bilen, saygılı, sağduyulu ve çevreye duyarlı sürücüleri topluma kazandırmaktır.