Güvenok Lojistik Sürücüleri AdexAkademi İstanbul Eğitim Alanın’da Anti-Rollover ve Anti-Skid eğitimi almıştır.

İçerik: 3 Saatlik Teorik Eğitim

Pratik: Her bir katılımcı Anti-Skid ve Anti-Rollover aracını Kullanmıştır.